12 lipca 2024

Podatek od prywatnego wynajmu mieszkania 2020

Zdjęcie do tekstu - Podatek od prywatnego wynajmu

Wynajmowanie mieszkania jest obecnie jedną z najpopularniejszych form osiągania dochodu pasywnego. W czasach, gdy oprocentowanie lokat bankowych jest bardzo niskie, a kredyty hipoteczne są względnie tanie, nie brakuje osób, które postawiły na czerpanie zysków z czynszu lokatorskiego. Pamiętajmy jednak, że dochody z prywatnego wynajmu mieszkania podlegają opodatkowaniu. Jak się z nich rozliczyć?

Rodzaje rozliczeń

Jeżeli wynajmujemy mieszkanie prywatnie, możemy rozliczyć się z fiskusem na dwa sposoby. Jednym z nich jest rozliczenie na zasadach ogólnych, drugim – rozliczenie ryczałtem.

Podatek na zasadach ogólnych liczy się od dochodu, czyli uzyskany z najmu przychód pomniejszamy o koszty jego uzyskania. Co może należeć do takich kosztów? Na przykład odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania, wszelkiego rodzaju odpisy amortyzacyjne, opłaty za media, przeprowadzone remonty oraz zakup wyposażenia – wszystko to udokumentowane oczywiście fakturami VAT. Przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych stawki podatku wynoszą 18% do kwoty przychodu 85 528 zł i 32% powyżej tej kwoty.

Plusem takiej formy opodatkowania jest występowanie kwoty wolnej od podatku, w wysokości 8000 zł. Oznacza to, że podatek zaczynamy naliczać i odprowadzać zaliczki dopiero po przekroczeniu tej kwoty w danym roku. Pamiętajmy jednak, że jeżeli posiadamy wiele źródeł przychodów, taką kwotę możemy zastosować tylko jednokrotnie.

Podatek od zakupu mieszkania – co warto wiedzieć?

Ryczałt – na czym polega?

Ryczałt od najmu lokali mieszkalnych odprowadza się od kwoty przychodu. Teoretycznie taka forma rozliczenia jest korzystniejsza, ponieważ stawka podatku jest niższa. Obecnie wynosi ona 8,5%, jeśli roczne przychody z najmu wynoszą do 100 000 zł, a jeżeli przekraczają tę kwotę – 12,5% przychodów.Pamiętajmy jednak, że decydując się na rozliczenie ryczałtowe, automatycznie tracimy możliwość odliczania od podatku wszelkich kosztów związanych z utrzymaniem lokalu, jak również jego amortyzacją.

Która forma jest korzystniejsza?

Większość wynajmujących woli rozliczać się ryczałtem, ponieważ stawka podatkowa jest niższa, a ponadto jest to związane z mniejszym nakładem czasu i wysiłku. Poza tym, zdarza się, że osoby które wynajmują jedno bądź dwa mieszkania uznają możliwe oszczędności na podatku są na tyle niewielkie, że nie uzasadniają one inwestycji dodatkowego czasu i energii na bardziej skomplikowane rozliczenie.

Rozliczenie na zasadach ogólnych jest z pewnością ciekawą propozycją dla osób, które otrzymały kredyt na zakup nieruchomości. Odsetki od niego mogą być bowiem zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, które można odliczyć od podatku. Zaletą tej formy opodatkowania jest także możliwość skorzystania z kwoty wolnej od podatku, ale ma to większe znaczenie wyłącznie w wypadku, gdy czynsz z tytułu najmu jest jedynym źródłem naszego dochodu. 

Zatem jeżeli właściciel generuje wysokie koszty eksploatacji lokalu, korzysta z indywidualnej stawki amortyzacji oraz płaci raty kredytu i zalicza odsetki do kosztów uzyskania przychodu – rozliczenie na zasadach ogólnych może się dla niego okazać znacznie korzystniejsze, niż ryczałt.

Szukasz mieszkania? Sprawdź ofertę mieszkań na wynajem w Krakowie na GetHome.pl.