8 czerwca 2024

Umowa rezerwacyjna mieszkania – kiedy ją podpisać?

Zdjęcie do tekstu - Umowa rezerwacyjna mieszkania

Zazwyczaj pomiędzy znalezieniem wymarzonego mieszkania, a zawarciem ostatecznej transakcji, upływa dużo czasu. Dobrze jest zatem podpisać umowę rezerwacyjną, aby mieć pewność, że właściciel lokalu nie sprzeda go innemu klientowi. Co trzeba wiedzieć o tej formie umowy?

Czym jest umowa rezerwacyjna?

Umowa rezerwacyjna mieszkania to wstępne porozumienie zawierane przed umową przedwstępną lub deweloperską. Zasady zawierania tego typu umów reguluje kodeks cywilny, szczególnie art. 353, dotyczący swobody umów i ewentualnych ograniczeń. Umowy rezerwacyjne najczęściej podpisuje się z deweloperem budującym nowe osiedle, ale mają one również zastosowanie na rynku wtórnym. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy właściciel mieszkania sprzedaje je po atrakcyjnej cenie i w związku z tym może się spodziewać dużego zainteresowania nieruchomością.

Umowa rezerwacyjna może mieć dwie formy. Pierwsza z nich to umowa cywilna oznaczająca deklarację zakupu mieszkania. Nie jest to jednak równoznaczne z zobowiązaniem zawarcia umowy właściwej. Nabywca może się z tej deklaracji wycofać – musi się jednak liczyć się z tym, że zaliczka czy opłata rezerwacyjna może przepaść.

Sprzedaż mieszkania z pośrednikiem – czy warto?

Druga forma to umowa rezerwacyjna, zawierająca elementy umowy przedwstępnej. W tym wypadku strony zobowiązują się do zawarcia umowy właściwej. Jeżeli potencjalny nabywca się z niej nie wywiąże, druga strona może dochodzić odszkodowania z tytułu doznanej szkody – liczyła bowiem na zawarcie umowy docelowej.

Co powinna zawierać umowa rezerwacyjna?

W zależności od tego, którą formę umowy rezerwacyjnej wybierzemy, możemy w niej ująć różne elementy. Niemniej jednak, najczęściej zawiera ona:

  • Dane osobowe stron (imię, nazwisko, serię i numer dowodu osobistego, numer PESEL, adres, telefon)
  • Szczegóły transakcji (rodzaj nieruchomości, jej adres, numer księgi wieczystej, metraż)
  • Datę i miejsce zawarcia umowy, 
  • Wyjaśnienie terminu “rezerwacja” w tym konkretnym przypadku
  • Cenę nieruchomości, której dotyczy umowa, 
  • Termin zawarcia umowy właściwej (jeżeli jest to umowa rezerwacyjna z elementami umowy przedwstępnej)
  • Potwierdzenie uiszczenia opłaty rezerwacyjnej bądź zaliczki, 
  • Konsekwencje ponoszone przez strony w przypadku niewywiązania się z umowy (kary umowne, przepadek zaliczki lub zadatku)

Rynek pierwotny a rynek wtórny – porównujemy i doradzamy

Opłata rezerwacyjna

Opłata rezerwacyjna jest ustaloną umownie kwotą pieniężną, która przepada, gdy jedna ze stron zrezygnuje z podpisania umowy właściwej. Zazwyczaj strony decydują się na taki zapis, zawierając umowę rezerwacyjną z elementami umowy przedwstępnej. Inną formą zabezpieczenia może być zadatek – kodeks cywilny przewiduje, że w przypadku niewywiązania się z umowy przez jedną ze stron, druga może żądać podwójnej wysokości zadatku.

Szukasz mieszkania? Sprawdź ofertę mieszkań na sprzedaż w Szczecinie na GetHome.pl