22 maja 2024

Kredyt hipoteczny – jakie warunki trzeba spełnić?

Zdjęcie do tekstu - Kredyt hipoteczny

Dla większości z nas otrzymanie kredytu hipotecznego to jedyna szansa na zakup mieszkania. Dokładne warunki przyznania takiej pożyczki zależą od konkretnego banku, ale pewne elementy są wspólne dla wszystkich instytucji kredytowych. Co trzeba wiedzieć, zanim zaczniemy ubiegać się o kredyt?

Kredyt hipoteczny – co bank bierze pod uwagę?

Pierwszą rzeczą, jakiej bank się przyjrzy, jest nasza zdolność kredytowa. Składają się na nią: wysokość miesięcznych dochodów, rodzaj umowy zatrudnienia (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, kontrakt), miesięczne zobowiązania (opłaty, kredyty, abonamenty), miesięczne koszty utrzymania, planowana wysokość kredytu (w tym wysokość wkładu własnego) oraz wielkość gospodarstwa domowego (stan cywilny, ilość osób na utrzymaniu). Na podstawie tych danych, bank ocenia, czy będziemy w stanie spłacać zaciągnięty kredyt.

Większość banków patrzy przychylniej na osoby zatrudnione na umowie o pracę, zwłaszcza na czas nieokreślony. Nie znaczy to jednak, że inne formy zarobkowania przekreślają nasze szanse na otrzymanie kredytu. W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej, banki najczęściej wymagają przedstawienia wyciągu wynagrodzenia z ostatnich 6 lub 12 miesięcy. Posiadający własną działalność gospodarczą, będą musieli udokumentować nieprzerwane jej prowadzenie od minimum roku. 

Rynek pierwotny – plusy i minusy zakupu nieruchomości deweloperskiej

Zadbajmy o historię kredytową

Ważnym czynnikiem przemawiającym za naszą wiarygodnością w oczach banku, jest pozytywna historia kredytowa. Zawiera ona informacje o wszystkich naszych zobowiązaniach kredytowych, a można ją sprawdzić w Biurze Informacji Kredytowej. Bank będzie szczególnie zainteresowany faktem, czy spłacaliśmy nasze pożyczki terminowo, a jeżeli nie, to czy była to sytuacja wyjątkowa, czy też mająca charakter stały. Paradoksalnie, brak historii kredytowej nie przemawia na naszą korzyść, ponieważ wtedy bank nie ma żadnych informacji na temat naszego podejścia do spłacania zobowiązań.

Wiek i sytuacja rodzinna

Obie te kwestie mogą mieć pewne znaczenie dla uzyskania kredytu. Im jesteśmy starsi, tym sceptyczniej banki podchodzą do naszej zdolności kredytowej. Uznaje się, że ostatnią ratę kredytu powinniśmy móc spłacić przed osiągnięciem 75 roku życia. Dla niektórych banków może również mieć znaczenie fakt, czy chcemy wziąć kredyt samotnie, czy też z małżonkiem. Udzielenie kredytu parze uważane jest za mniej ryzykowne –  jeżeli jeden ze współkredytobiorców straci pracę, gwarantem spłaty rat pozostaje drugi z nich. W przypadku singla nie ma takiego zabezpieczenia.

Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego – czy to możliwe?

Jaki wkład własny?

Problematyczną kwestią dla kredytobiorców jest zgromadzenie wkładu własnego o odpowiedniej wysokości. W przypadku większości banków wynosi on minimum 20% wartości nieruchomości, jednak, w miarę możliwości, lepiej zebrać większą kwotę. Niektóre banki mogą się zgodzić na wkład w wysokości 10%, ale z dodatkowym zabezpieczeniem. Takim zabezpieczeniem może być, na przykład, nieruchomość, której jesteśmy właścicielem. Jeżeli bank się na to zgodzi, może ona stanowić nawet całość wkładu własnego.

O czym pamiętać, wybierając kredyt?

Wybierając kredyt porównajmy dokładnie bankowe oferty. Przyjrzyjmy się szczególnie kosztom uzyskania kredytu. Będzie to oprocentowanie, dodatkowe zabezpieczenia wymagane przez bank oraz inne koszty okołokredytowe. Na oprocentowanie składa się marża banku oraz stawka referencyjna, zależna od wysokości stóp procentowych. Koszty dodatkowe to, między innymi: prowizja za udzielenie zobowiązania, opłata za rozpatrzenie wniosku, składka na ubezpieczenie kredytu, opłata przygotowawczą, czy też opłata za korzystanie z karencji w spłacie kredytu.