8 czerwca 2024

Mieszkanie spółdzielcze własnościowe – czy warto kupić?

Zdjęcie do tekstu - Mieszkanie spółdzielcze własnościowe

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu było swego czasu jedną z najpopularniejszych form własności nieruchomości. Obecnie, coraz rzadziej się ją praktykuje, ale mieszkania spółdzielcze własnościowe nadal pozostają w obrocie. Co trzeba o nich wiedzieć?

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – czym jest?

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest ograniczonym prawem rzeczowym, uregulowanym w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych. Faktycznym właścicielem mieszkania jest w tym wypadku spółdzielnia mieszkaniowa, a zamieszkujący w lokalu mogą z niego korzystać i rozporządzać nim. W praktyce oznacza to tyle, że na niektóre czynności wykonywane w związku z mieszkaniem, trzeba mieć zgodę spółdzielni. Niemniej jednak spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest zbywalne i dziedziczne, co oznacza, że mieszkanie takie można sprzedać.

Zakup mieszkania spółdzielczego własnościowego

Kupno mieszkania spółdzielczego własnościowego nie różni się tak bardzo od zakupu mieszkania będącego przedmiotem prawa własności. Najczęstszy problem dotyczy tego, że zazwyczaj nie mają one założonej księg wieczystej. W takiej sytuacji należy sprawdzić, czy zbywca faktycznie ma prawo do lokalu i może nim rozporządzać. Dokumentem potwierdzającym może być, na przykład, przydział lokalu, orzeczenie sądu o nabyciu spadku, akt notarialny nabycia, akt notarialny darowizny lub notarialny przydział spadku.

Wspólnota mieszkaniowa – co trzeba o niej wiedzieć?

Ważnym dokumentem jest również zaświadczenie ze spółdzielni – określa ono prawo własnościowe do lokalu.Zawiera również niezbędne informacje dotyczące mieszkania, a także lokatora, między innymi wysokość poniesionego wkładu budowlanego oraz ewentualne zaległości w należnościach wpłacanych do spółdzielni. Z zaświadczenia dowiemy się również, czy mieszkanie posiada księgę wieczystą, a jeżeli nie – czy istnieją jakiekolwiek przeszkody w jej założeniu. Zaświadczenie ze spółdzielni jest na ogół ważne przez 30 dni.

Kredytowanie zakupu mieszkania spółdzielczego własnościowego

Zakup mieszkania spółdzielczego z pomocą kredytu hipotecznego najczęściej nie będzie problemem. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy budynek, w którym znajduje się nasz lokal, stoi na gruncie nie będącym własnością spółdzielni. Bank bowiem udzieli kredytu wtedy, gdy gdy będzie mógł ustanowić zabezpieczającą hipotekę na nieruchomości, będącej przedmiotem transakcji. W opisanym wyżej przypadku nie będzie to możliwe i tym samym bank nie będzie zainteresowany udzieleniem kredytu na zakup takiego lokalu. Dlatego też, zanim udamy się po kredyt, przejdźmy się do spółdzielni i upewnijmy się co do stanu prawnego gruntu, na którym znajduje się budynek.

Kredyt hipoteczny – jakie warunki trzeba spełnić?

Czy warto kupić mieszkanie spółdzielcze własnościowe?

Mieszkanie spółdzielcze własnościowe może się okazać korzystną inwestycją. Są one najczęściej dobrze zlokalizowane – ich położenie w centrum albo na terenach z dobrze rozwiniętą infrastrukturą handlowo-usługową to poważny plus. Kolejną zaletą w porównaniu z mieszkaniami deweloperskimi jest dobrze przemyślany rozkład lokali i rozplanowanie osiedla, gdzie architekt bardzo często był w stanie wygospodarować również miejsce na duży plac zabaw i tereny zielone. Mieszkaniem spółdzielczym własnościowym możemy w większości wypadków rozporządzać tak samo, jak lokalem z pełną własnością. Wydanie zgody przez spółdzielnię jest wymagane w niewielu przypadkach, np. w sytuacji gdy chcemy przekształcić mieszkanie w lokal użytkowy. 

Szukasz mieszkania? Sprawdź ofertę mieszkań na sprzedaż w Lublinie na GetHome.pl.